Vergi Danışmanlığı

MEXON Vergi Danışmanlığı

Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı

Vergi danışmanlığı

Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması

Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık

Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması

Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine gidilmesi

Tereke işleri