Denetim Hizmetleri

MEXON Denetim Hizmetleri

Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”

Sektör Analizi,

Hesapların Denetimi,

Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,

Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,

Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,

Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,

Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,

Özel Amaçlı Diğer Denetimler.