Danışmanlık Hizmetleri

MEXON Danışmanlık Hizmetleri

• Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi, • Aylık Beyannamelerin Kontrolü, • Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması, • Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi, • Yıllık Beyannamelerin hazırlanması, • Serbest Bölge Uygulamaları, • Gümrük Vergileri ile ilgili Danışmanlık, • Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar, • Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık, • Bilirkişilik Hizmetleri.