Kurumsal Finans Yönetim Danışmanlığı

MEXON Kurumsal Finans Yönetim Danışmanlığı

Şirket birleşmesi

Şirket alım ve satımları

Şirket değerlendirmeleri

Yeniden yapılanma(finansal/yönetim